Protokół wyboru oferty


Szyce, 15 czerwca 2023 roku

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia sprzętu komputerowego

1. Wpłynęła jedna oferta na zamówienie sprzętu komputerowego opublikowane na stronie internetowej www.cmszyce.pl. Została przysłana dwukrotnie, 22.03.2023, następnie w dniu 14.06.2023 od tego samego oferenta – "SYL-KOM" Informatyczna Obsługa Firm i Instytucji, Ul. Do Sadku 32, 34-143 Jastrzębia NIP 551-224-38-89

2. Wykonawca nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych z Grantodawcą.

3. Oferta została wybrana w związku z tym, że wpłynęła jako jedyna. Dodatkowo uznano po analizie podobnych danych, że jej wartość nie odbiega od średniorynkowych wartości.

Prezes Zarządu, lek. med. Krzysztof Kędzior

All content © 2017 Centrum Medyczne Szyce. All rights reserved.

Wykonanie responsywnej strony: https://eniteo.pl